Jest nowe rozporządzenie. Przedłużono naukę zdalną na uczelniach

Minister Edukacji i Nauki zdecydował, że zajęcia zdalne na uczelniach zostaną przedłużone. Jest nowa data.

Wprowadzono nowe rozporządzenie, które określa ramy czasowe nauki zdalnej na uczelniach wyższych.

„W okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i w ramach innych form kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (…) oraz zajęcia w ramach kształcenia doktorantów w uczelniach i innych podmiotach prowadzących to kształcenie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia” – brzmi rozporządzenie.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE