ZUS przyzna zasiłek na podstawie…opinii sąsiada?

Zmiany w nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych mogą dać ZUSowi o wiele większe pole do kontroli i weryfikowania deklarowanych danych. 

Fot. Wikipedia/ By Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78900231

W rozmowie z RMF FM ekspertka prawa pracy Katarzyna Kalata zwraca uwagę na to, że nowelizacja ustawy może dać ZUSowi niemal nieograniczone możliwości pozyskiwania informacji np. w sprawie osób pobierających zasiłki.

Dotychczas zapis ustawy w art. 61a brzmiał: „W celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do przetwarzania danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłaty”

Obecna zamiana dotyczy podpunktu 2, który najbardziej może niepokoić. „Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pozyskiwać dane i informacje, o których mowa w ust. 1, od ubezpieczonych, płatników składek, organizacji społecznych oraz innych podmiotów i osób, które są w posiadaniu tych danych i informacji, a wymienione osoby i podmioty są obowiązane je udostępnić na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.

To właśnie ten podpunkt budzi najwięcej kontrowersji. Jak powiedziała ekspertka w rozmowie z RMF FM, może to prowadzić do wysłania zapytania np. do sąsiadów płatnika i na podstawie ich oceny ZUS może wydać zgodę na przyznanie zasiłku lub ją odrzucić.

Jak mówi Katarzyna Kalata, o takiej kontroli płatnik może nawet nie wiedzieć do momentu aż straci zasiłek.

Biuro prasowe resortu odpowiedziało stacji, że wprowadzenie zmian ma przynieść korzyść przede wszystkim ubezpieczonym, usprawniając proces ustalania prawa i wypłaty zasiłków.

Projekt wciąż może ulec zmianie. Obecnie jest na etapie konsultacji społecznych i uzgodnień między resortami.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE