Przyprawa z niebezpieczną i zakazaną substancją. Sanepid ostrzega

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmę Heuschen & Schrouff Oriental Food wycofaniu jednej partii przypraw z powodu wykrycia tlenku etylenu.

Fot. Główny Inspektorat Sanitarny

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, a jego stosowanie do żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolone.

Szczegóły dotyczące produktu:

  • Nazwa produktu: Chińska Przyprawa Pięć Smaków 400 g LOBO
  • Data minimalnej trwałości: 20.08.2021
  • Dystrybutor: Heuschen&Schrouff OFT B.V. KE Landgraaf 6370, Niderlandy
  • Kraj pochodzenia: Tajlandia

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma Heuschen & Schrouff Oriental Food podjęła decyzję o konieczności wycofania wskazanej partii produktu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu w Polsce.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać partii produktu określonej w tym ostrzeżeniu.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE