Kolejne powiększenie strefy płatnego parkowania? Jeszcze można zgłaszać sugestie

Tylko do końca maja, a więc jeszcze dzisiaj można zgłaszać swoje sugestie dotyczące Strefy Płatnego Parkowania. Konsultacje społeczne prowadzi Zarząd Dróg Miasta Kraków. Już wkrótce parkometry mogą pojawić się w kolejnych rejonach Krakowa. 

Fot. Kraków w Pigułce

Pod uwagę branych jest pięć kolejnych obszarów Krakowa, gdzie miałyby pojawić się parkometry.

Pierwszy obszar to rejon Dąbia pomiędzy torami kolejowymi a Białuchą, oraz okolice Olszy, Wieczystej i Ugorka. W Bronowicach SPP sięgałaby do ul. Armii Krajowej, a w Podgórzu opłaty pojawić się mogą w rejonie ulic Wadowicka, Kamieńskiego i Tischnera.

Gdzie pojawią się nowe parkometry zależy od wyników konsultacji społecznych, które jeszcze dzisiaj będą przeprowadzane przez Zarząd Dróg Miasta Kraków.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE