Senat zdecydował odnośnie RPO!

Senat nie wyraził zgody na powołanie Lidii Staroń na Stanowisko RPO. Przeciwko jej kandydaturze było 51 senatorów. Za było 45 a trzech wstrzymało się od głosu. Teraz Sejm ponownie będzie musiał wybrać RPO.

Fot. Kraków w Pigułce

Zgodnie z art. 209 ust. 1 Konstytucji, Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu.
Senat nie wyraził zgody na powołanie Pani Lidii Staroń na stanowisko RPO.
Za: 45
Przeciw: 51
Wstrzymało się: 3
Procedura wyboru musi być ponowiona.
Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE