Obszerna relacja z Pałacu Krzysztofory! [FOTO, WIDEO]

Zakończyły się prace remontowe w pałacu Krzysztofory, głównej siedzibie Muzeum Krakowa. To – obok Fabryki Schindlera i podziemi Rynku – jedna z najważniejszych inwestycji muzealnych ostatnich lat. W piątek, 23 lipca na fasadzie odnowionego budynku odsłonięto rzeźbę przedstawiającą św. Krzysztofa – patrona muzeum.


– Ten piękny pałac Krzysztofory to serce Muzeum Krakowa, które od 122 lat opiekuje się dziedzictwem materialnym i niematerialnym naszego miasta – powiedział podczas oficjalnego otwarcia prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Podkreślił, że odnowiony pałac ma do odegrania niezwykle ważną rolę, jako miejsce wyważonej debaty nie tylko o historii miasta, ale także o jego teraźniejszości i przyszłości. – Cieszę się, że to wspaniałe miejsce w większym niż dotychczas zakresie zostanie również oddane do dyspozycji mieszkańców Krakowa – dodał.

– Mówimy „Krzysztofory od nowa – muzeum kompletne”. To znaczy chcemy, żeby w tych salach, które już są wyremontowane można było rozwinąć szeroko rozumianą współczesną działalność muzealną, którą dzisiaj definiuje już nie tylko wystawa i zbieranie, kolekcjonowanie zbiorów, ale także definiuje słowo spotkanie, sieciowanie. To znaczy miejsce, w którym ludzie się spotykają, rozmawiają o ważnych sprawach dla miasta – powiedział dr Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Wyraził nadzieję, że muzeum stanie się dla mieszkańców jednym z najważniejszych i najbardziej lubionych miejsc.

„Unia Europejska nieustannie wspiera polską kulturę. Muzeum Krakowa zrealizowało już dwa projekty europejskie w pałacu Krzysztofory o łącznej wartości dofinansowania 42 mln złotych. Dzięki pracom modernizacyjnym i renowacyjnym obiekt będzie pełnił nie tylko funkcje kulturowe, ale i edukacyjne, a jednocześnie będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Od momentu wejścia do Unii Europejskiej Polska jest największym beneficjentem polityki spójności, będącej najwyższym wyrazem solidarności między państwami członkowskimi w Europie. Na rozwój zasobów kultury i ochronę naszego wspólnego europejskiego dziedzictwa do Polski trafiło ponad 2 mld euro, czyli niemalże dziewięć mld złotych. W obecnej perspektywie dostępne będą kolejne środki na ten cel” – napisał w przesłanym z Brukseli liście Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Imieniny Krzysztofa, czyli święto pałacu Krzysztofory, w tym roku będą miały wyjątkowy charakter. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zwiedzić razem z przewodnikiem wyremontowane wnętrza pałacu – zarówno przestrzenie wystawiennicze, jak również te pomieszczenia, którym nadano nowe funkcje muzealne.

Prace remontowe w pałacu Krzysztofory realizowano w ramach projektu „Krzysztofory od nowa – muzeum kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego”. Celem projektu była modernizacja i remont konserwatorski skrzydła wschodniego pałacu przy jednoczesnym zachowaniu i zaakcentowaniu jego historycznego i artystycznego znaczenia.

Realizacja prac była możliwa przede wszystkim dzięki funduszom unijnym (Działanie 8.1 Oś Priorytetowa VIII – Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020). We wrześniu 2016 roku minister kultury Piotr Gliński podpisał z dyrektorem Muzeum Krakowa Michałem Niezabitowskim umowę o dofinansowanie projektu modernizacji i remontu oraz unowocześnienia głównej siedziby muzealnej.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ponad 60 mln zł brutto, w tym 29 mln zł pochodzi z unijnej dotacji. Pozostała kwota – ponad 12 mln zł pochodzi z dotacji celowej Gminy Miejskiej Kraków (Miasto zainwestowało w sumie podczas wszystkich etapów inwestycji w remont Krzysztoforów ponad 27 mln 491 tysięcy zł), dofinansowania przyznanego przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa na konserwację polichromii – ponad 270 tys. zł, a także środków własnych muzeum.

Projekt realizowany jest do końca 2021 r. W grudniu 2021 r. w pałacu Krzysztofory zostanie otwarta wystawa stała, prezentująca przekrojowo historię Krakowa. W związku z jej budową stale dostępny dla publiczności będzie dziedziniec pałacu oraz przeniesione z Sukiennic Centrum Obsługi Zwiedzających. Organizowane też będą zwiedzania pałacu. Odnowione Krzysztofory mają też nowy program. Zapraszają do dyskusji o historii i DNA miasta, ale też o jego teraźniejszości, na debaty i zajęcia edukacyjne.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE