Z ostatniej chwili! Sejm zagłosował w sprawie „Lex TVN”

Sejm zagłosował w sprawie Lex TVN! Ustawa została przyjęta. Teraz trafi do Senatu.

Fot. Kraków w Pigułce

Wieczorem wydawało się, że głosowanie zostało przełożone na 2 września. Okazało się jednak, że niektórzy posłowie chcieli zagłosować inaczej, ale pomylili się w czasie głosowania. W związku z czym zebrano podpisy pod wnioskiem o reasumpcję głosowania. Głosowanie się więc odbyło.

Za przyjęciem ustawy głosowało 228 posłów. Przeciw ustawie było 216 posłów, a 10 wstrzymało się od głosu.

Teraz ustawa trafi do Senatu. Senatorowie będą musieli zgłosić swoje poprawki lub odrzucić w całości ustawę. Nawet jeżeli senatorowie odrzucą ustawę, Sejm i tak może ją przyjąć zwykłą większością głosów.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE