Nieletni „przyłapani”. Teraz będą mieli problemy

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu dostrzegając problem demoralizacji wśród młodzieży po raz kolejny podjęli działania w walce z tym procederem. Niestety na rezultaty podjętych działań nie trzeba było długo czekać.

Fot. Łukasz / Kraków w Pigułce

10 sierpnia br. w trakcie pełnienia służby na terenie parku miejskiego funkcjonariusze ujawnili grupkę młodzieży spożywającą alkohol. Okazało się, że wszystkie wylegitymowane osoby są  nieletnie, a w ich organizmach na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono alkohol, który tego dnia spożywali. Z nastolatkami funkcjonariusze udali  się do komendy, skąd po nawiązaniu kontaktu odebrali ich  rodzice. Funkcjonariusze będą wyjaśniać kto sprzedał alkohol nieletnim albo ewentualnie zakupił go dla nich.

Spożywanie alkoholu przed ukończeniem 18-roku życia jest traktowane jako zjawisko demoralizacyjne, a policjanci podczas interwencji mogą przebadać takiego nieletniego i poinformować o tym jego rodziców, a jeżeli byłoby to regularne i nagminne nawet Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE