Złapali nielegalnego imigranta w Zakopanem. Przybył ze Słowacji

Funkcjonariusze Placówki SG w Zakopanem ujawnili w ostatniej dobie cudzoziemca, który nielegalnie przekroczył granicę słowacko – polską i podróżował pomiędzy państwami strefy Schengen, nie posiadając przy sobie dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

Fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej

Funkcjonariusze Placówki SG w Zakopanem ujawnili w ostatniej dobie cudzoziemca, który nielegalnie przekroczył granicę słowacko – polską i podróżował pomiędzy państwami strefy Schengen, nie posiadając przy sobie dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

Swoboda przekraczania granic w strefie Schengen dotyczy zarówno obywateli państw członkowskich strefy, jak również obywateli państw trzecich legalnie przebywających w tej strefie. Nie można jednak zapominać, że podczas przekraczania granic i pobytu na terytorium innego państwa strefy Schengen, należy posiadać ważny dokument podróży.

Wczoraj, funkcjonariusze Placówki SG w Zakopanem, podczas weryfikacji obowiązku przestrzegania obostrzeń sanitarnych w m. Chyżne ujawnili cudzoziemca, który nie posiadał dokumentu uprawniającego go do wjazdu, a jedynie dokument uprawniający do pobytu w jednym z państw strefy Schengen.

42-letni Irańczyk okazał kontrolującym go funkcjonariuszom jedynie francuską kartę pobytu. Ustalono, że przekroczył granicę państwową ze Słowacji do Polski wbrew obowiązującym przepisom, podróżując bez dokumentu podróży.

Cudzoziemiec podróżował z Francji do Polski, a paszport pozostawił w miejscu zamieszkania na terytorium Francji. Kilkukrotnie więc naruszył zasady przekraczania granic strefy Schengen, podróżując bez pozostawionego w miejscu zamieszkania na terytorium Francji dokumentu.

Za popełnione wykroczenie tj. przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom – art. 49a § 1 kodeksu wykroczeń, obywatel Iranu został ukarany mandatem karnym gotówkowym w wysokości 100 zł. Ponadto, cudzoziemca pouczono o obowiązku niezwłocznego opuszczenia terytorium RP i wyjazdu do państwa członkowskiego, w którym posiada zezwolenie na pobyt. Irańczyk został również pouczony o zasadach przekraczania granic państw strefy Schengen.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE