Jak ochronić mieszkańców Bieżanowa przed powodzią? Będą nowe inwestycje

Kraków podpisze porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, które określi zasady współdziałania przy realizacji prac inwestycyjnych na Drwince, Drwinie Długiej i Serafie. 

Fot. Materiały prasowe

Współpraca będzie dotyczyła wykonania pomiarów geodezyjnych oraz przekazania przez KEGW materiałów, które zobrazują ukształtowanie dna rzek, rzeźbę terenu oraz wału przeciwpowodziowego, co będzie punktem wyjścia do stworzenia przez Wody Polskie modelowania hydrodynamicznego zlewni.

Zadanie zostanie wykonane dla różnych scenariuszy pogodowych, co pokaże, jak zachowuje się opad i kanalizacja przy wodzie, której prawdopodobieństwo wystąpienia statystycznie zdarza raz na 5,10 czy 100 lat. Podobne działanie zostało już zrealizowane przez KEGW i Wodociągi Miasta Krakowa dla sąsiedniej zlewni – Kabel. Planowane modelowanie hydrodynamiczne dla kolejnej zlewni zagrożonej podtopieniami pozwoli na jak najszybsze podjęcie działań inwestycyjnych, wśród których wymienia się nawet przebudowę koryta rzeki albo przesunięcie wału przeciwpowodziowego.

Obecnie na terenie Bieżanowa stworzono 5 doraźnych stanowisk na miejscu, w których rozlokowano kontenery z workami z piaskiem na wypadek kryzysu. Mieszkańcy mogą pobierać piasek oraz worki z ulic: Podmiłów, Nad Serafą, Prokocimskiej, z kontenerów usytuowanych obok Dworu Czeczów oraz tych na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 przy ul. Aleksandry. Planowana jest budowa dodatkowych obwałowań pobliskich osiedli grodzicami.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE