Nasza Straż Miejska ma już 30 lat. Wyjątkowe uroczystości w Krakowie

Na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji przy ul. Wł. Łokietka w Krakowie odbyły się uroczystości z okazji Święta Straży Miejskiej z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Komendanta Straży Miejskiej Jerzego Mądrzyka.

Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

W gali uczestniczyli również: Sekretarz Miasta Antoni Fryczek, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec, I Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz oraz przedstawicie służb mundurowych.

W trakcie uroczystości wręczone zostały nagrody oraz odznaczenia, przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Za długoletnią służbę i wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej 21 funkcjonariuszy otrzymało medale złote, srebrne oraz brązowe.

Wręczone zostały również odznaki Honoris Gratia. Z rąk Prezydenta otrzymali je: Sławomir Grzeszczuk, Krzysztof Kromka, Krzysztof Mazurek, Jacek Nowak, Marek Stochel, Piotr Zarębski oraz medale na ,,Na Straży Miasta” w podziękowaniu za pomoc oraz przyczynianie się do poprawy porządku publicznego.

Nagrodzeni zostali także laureaci konkursu dla najlepszego Strażnika Roku. Najlepsze wyniki uzyskali i na kolejnych stopniach podium stanęli: I miejsce – strażnik Leszek Praszkiewicz, II miejsce – młodszy strażnik – Tamara Szczęśniak, III miejsce – młodszy strażnik Mateusz Droński.

Osoby, które wspierają Straż Miejską Miasta w Krakowa w działaniach na rzecz poprawy porządku publicznego w Krakowie, zostały uhonorowane pamiątkowymi medalami z okazji 30-lecia Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE