Wraca nauka stacjonarna. Krakowskie szkoły przygotowują się do nowego roku

1 września uczniowie wracają do sal lekcyjnych. Plany lekcji są już gotowe, szkoły na ostatni guzik dopinają procedury bezpieczeństwa sanitarnego, a w większości z nich dobiegają końca wakacyjne remonty. Odnowa pomieszczeń, wyposażenia sanitarnego, dachów, elewacji, instalacji, ogrodzeń – to najważniejsze z corocznych prac wykonywanych po to, by uczniowie i nauczyciele mogli kontynuować naukę stacjonarną w jak najlepszych warunkach.

Fot. Shutterstock

Remonty w kilkuset placówkach

W 2021 r. na remonty prowadzone w 274 samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach – obejmujące łącznie 580  zadań – miasto zaplanowało środki finansowe w wysokości ok. 27 mln zł (w tym ok. 12 mln w ramach zadań dzielnic).

W około 200 jednostkach oświatowych remonty zakończą się przed 31 sierpnia. Pozostałe do wykonania prace dotyczą głównie otoczenia budynków i nie będą utrudniały prowadzenia zajęć stacjonarnych.

Tegoroczne zadania remontowe obejmują w szczególności: wymianę okładzin (gresowych lub ceramicznych), stolarkę okienną i drzwiową, renowację lub wymianę posadzek, malowanie, wymianę instalacji elektrycznych, niskoprądowych, centralnego ogrzewania, remontów wodno-kanalizacyjnych, wymianę osprzętu elektrycznego, teletechnicznego i wyposażenia sanitarnego, remonty elewacji, dachów, parkingów, chodników i dróg dojazdowych, a także remonty lub wymianę ogrodzeń.

Przykładowe ważniejsze, kosztujące ponad 100 tys. zł prace remontowe to:

 • Zespół Szkół nr 1 – remont sali gimnastycznej
 • Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 – remont sali technologicznej wraz z remontem pomieszczeń
 • Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej – remont sanitariatów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie pochylni zewnętrznej
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 – remont dachu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 – remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Wietora 7 oraz remont sanitariatów na os. Zielonym 28
 • Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – remont pomieszczeń, wymiana kaloryferów i monitoringu
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 – naprawa pokrycia dachu sali gimnastycznej wraz z wykonaniem odwodnienia
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 – remont drogi dojazdowej wraz z kanalizacją burzową
 • V Liceum Ogólnokształcące – remont schodów frontowych od strony dziedzińca, remont ogrodzenia, podniesienie balustrady na klatce schodowej, remont kanalizacji burzowej, wykonanie bramy wjazdowej, wybudowanie filarów z fragmentem muru, wymiana drzwi wejściowych
 • XIV Liceum Ogólnokształcące – remont korytarza drugiego piętra,
 • IV Liceum Ogólnokształcące – remont pomieszczeń dydaktycznych i pomieszczeń administracji
 • Szkoła Podstawowa nr 156 – wymiana płytek PCV na wykładzinę obiektową w salach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – osuszanie i remont ścian szatni i świetlicy,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 – remont pomieszczeń w szkole i remont sanitariatów
 • Samorządowe Przedszkole nr 145 – odnowienie elewacji na budynku przy ul. Doktora Judyma 8
 • Szkoła Podstawowa nr 43 – remont trzech pomieszczeń dydaktycznych.

Bezpieczeństwo – sześć zaleceń ogólnych

Od 1 września zajęcia w szkołach będą się odbywać stacjonarnie, ale w reżimie sanitarnym. W wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, które mają wesprzeć dyrektorów szkół i placówek w organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

Wytyczne o charakterze ogólnym obejmują sześć głównych zaleceń: stosowanie dezynfekcji pomieszczeń (mycie powierzchni przed zajęciami i po nich detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym), zachowywanie dystansu społecznego (minimalna odległość między osobami to 1,5 m), przestrzeganie szczególnych zasad higieny (częste mycie lub dezynfekcja rąk, zasłanianie się podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust), regularne wietrzenie sal i części wspólnych (w trakcie przerw i zajęć, a także przed nimi i po nich, oraz w dni wolne od zajęć, co najmniej raz na godzinę) oraz noszenie maseczek ochronnych (w przestrzeniach wspólnych, kiedy nie można zachować dystansu). Dodatkowo, w trosce o indywidualne i zbiorowe bezpieczeństwo, ministerstwo edukacji rekomenduje szczepienia przeciw Covid-19 – zarówno dla pracowników szkół, jak i dla uczniów, którzy ukończyli 12. rok życia.

Wytyczne szczegółowe, stanowiące podstawę do opracowania szkolnych procedur, dotyczą takich obszarów, jak:

 • organizacja zajęć
 • higiena
 • czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 • gastronomia (organizacja żywienia)
 • postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

– Najważniejszym wyzwaniem nadchodzącego roku szkolnego jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów. Dyrektorzy i pracownicy krakowskich szkół w ostatnich dniach i tygodniach wkładają ogromny wysiłek, aby należycie przygotować się na powrót uczniów. Niezwykle pomocne są w tym doświadczenia z minionego roku szkolnego, kiedy dyrektorzy wypracowali taki model pracy, by nauka stacjonarna była realizowana w sposób bezpieczny. Pozostajemy również gotowi na ewentualność związaną z nauką zdalną i hybrydową – zapewnia zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki Anna Korfel-Jasińska.

W ubiegłym roku szkolnym nauczyciele podnosili swoje kompetencje z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy z uczniami dzięki współpracy nawiązanej przez Miasto Kraków z firmą Microsoft. Sprzęt komputerowy trafiał natomiast do uczniów m.in. w ramach akcji #DajżeKompa, realizowanej we współpracy z krakowskimi przedsiębiorcami, a także środków pozyskiwanych na ten cel przez miasto.

Wyzwania i nowe projekty

Każdy rok szkolny przynosi nowe wyzwania, nie tylko te dotyczące bezpieczeństwa. – W ostatnim czasie intensywnie pracujemy nad wypracowaniem całkowicie nowej formuły doradztwa zawodowego. W ubiegłym roku zapoczątkowaliśmy pilotażowy program, za sprawą którego już najmłodsze dzieci, przedszkolaki, poznają różnorodny świat zawodów i możliwości, jakie daje kształcenie w krakowskich szkołach. Od września będzie funkcjonować Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Kariery”. Trwają też bardzo intensywne prace zmierzające do powołania Centrum Wsparcia Dziecka – mówi zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki Anna Korfel-Jasińska.

Krakowskie szkoły o profilu technicznym i zawodowym stale rozwijają swoją ofertę. W roku szkolnym 2021/2022 rozpocznie się kształcenie w nowych zawodach: technik robotyk, technik stylista, kierowca mechanik, przetwórca mięsa i magazynier logistyk.

W 2022 r. odbędzie się z kolei pierwsza rekrutacja do oddziałów międzynarodowych w VI Liceum Ogólnokształcącym. Obecnie możliwość przygotowania do matury międzynarodowej oferuje w Krakowie tylko kilka liceów niepublicznych.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE