Więźniowie pracują w lasach. Wiemy ile zarabiają

Lasy Państwowe i Służba Więzienna zawarły porozumienie. Dzięki niemu osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych będą mogli pracować przy pracach leśnych. Wiemy, ile mogą zarobić.

Fot. Ministerstwo Sprawiedliwości

15 września br. zostało zawarte porozumienie dotyczące zatrudnienia więźniów w Lasach Państwowych. W wydarzeniu uczestniczyli wiceministrowie dwóch resortów: sprawiedliwości Michał Woś oraz  klimatu i środowiska Edward Siarka.

Gen. Jacek Kitliński zapewnił, że do pracy na rzecz Lasów Państwowych będzie wychodziło tylu osadzonych, ile będzie trzeba. I że będą to osoby, których proces resocjalizacji przebiega w sposób bardzo dobry. A pracy będzie sporo. Jak podkreślał gen. Kitliński osadzeni będą wykonywali wiele zleconych prac, jak chociażby sprzątanie lasów.

Cieszę się, że kolejne podmioty zgłaszają się do więziennictwa, żeby w ramach współpracy zaproponować swój potencjał i dać miejsca pracy – mówił na konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. I dodał: – Po załamaniu z 2014 i 2015 roku, kiedy tak wielu więźniów nie pracowało zainicjowaliśmy  program „Praca dla więźniów”. Dzięki temu pod koniec 2019 r. pracowało 82,4 procent skazanych, spośród wszystkich uprawnionych. Oczywiście potem była przerwa pandemiczna, te wskaźniki trochę się obniżyły. A dziś mamy historyczny moment odbicia po pandemii. W tym tygodniu przekroczyliśmy odsetek sprzed pandemii i obecnie pracę świadczy 82,5 procenta więźniów, którzy mogą pracować. To jest duży sukces – mówił Gen. Kitliński.

Nie wiadomo ile więźniowie zarabiają w tym konkretnym przypadku, ale na stronie Służby Więziennej możemy znaleźć ogólną informację o zarobkach i zapewne tak jest też w tym przypadku. Wynagrodzenie przysługujące skazanemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia określonego na podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonaniu pełnej miesięcznej normy. Kwota obowiązującego od 1 stycznia 2016 r. minimalnego wynagrodzenia wynosi 1.850 zł.

Należne skazanemu wynagrodzenie brutto podlega obowiązkowym potrąceniom. Dla skazanego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu przedstawia się to następująco: Po pierwsze jest to składka na ubezpieczenia społeczne (emerytowe, rentowe) – 208,31, – zł.  10% wynagrodzenia przekazywane jest na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, to kwota 185, – zł. 25% wynagrodzenia przekazane zostaje na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, czyli 462,50, – zł.  Od przypadającego wynagrodzenia odlicza się 133, – zł zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z uwzględnieniem miesięcznej ulgi podatkowej).  Od pozostałego wynagrodzenia netto, czyli 861.19 – zł, do 40 % mogą stanowić zajęcia komornicze (np. alimenty). W ten sposób egzekucji podlega kwota 344,48, – zł. Z pozostałej części wynagrodzenia 50%, ale nie więcej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przekazane zostaje na konto tzw. „akumulacji” czyli gromadzenie środków do przekazania skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego. Środki te odkłada się do kwoty jednego miesięcznego wynagrodzenia pracowników. Skazanemu do dyspozycji pozostaje kwota 360,90, – zł. W przypadku gdy skazany nie ma żadnych egzekucji (a to zdarza się rzadko) – otrzymuje kwotę 705,38, – zł.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE