Jest decyzja Senatu w sprawie „Lex Czarnek” !

Senat zdecydował, by odrzucić nowelizację Prawa oświatowego. Głosy były jednak niemal równo rozłożone. Za głosowało 51 senatorów, przeciwko było natomiast 45. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Fot. Kraków w Pigułce

Nowelizacja Prawa oświatowego, potocznie zwana „Lex Czarnek” między innymi wzmacnia rolę kuratorów oświaty, a także zmienia zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach. Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

I tak dziś nowelizacja trafiła do Senatu. Jak się jednak okazało, przewaga była niewielka. Zaledwie 51 senatorów zagłosowało jednak za odrzuceniem „Lex Czarnek”. Przeciw było 45 osób, natomiast jedna wstrzymała się od głosu. Mimo to oznacza to, że Senat odrzucił nowelę Prawa oświatowego i wróci ona teraz z powrotem do Sejmu.

We wtorek za odrzuceniem nowelizacji opowiedziała się już senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Natomiast wcześniej za odrzuceniem nowelizacji opowiedziały się także senackie Komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Obrony Narodowej. Senatorowie byli m.in. zaniepokojeni faktem, że proponowane przepisy mogą spowodować zmniejszenie aktywności organizacji pozarządowych w szkołach.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]