Jest decyzja Sejmu ws. „Lex Czarnek”

Właśnie Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji prawa oświatowego, zwanego potocznie „Lex Czarnek”. Oznacza to, że teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. 

Kilka dni temu Senat odrzucił nowelizację dotyczącą prawa oświatowego, czyli tzw. „Lex Czarnek”. Znaczyło to, że nowela trafiła ponownie do Sejmu. Ale jak się dziś okazało, Sejm odrzucił sprzeciw Senatu w tej sprawie. W głosowaniu wzięło udział 455 posłów i prawie do końca głosy były wyrównane. Ostatecznie, za odrzuceniem były 233 osoby, przeciwko 220. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Co w związku z tym? Otóż nowelizacja ustawy trafi teraz w ręce prezydenta, Andrzeja Dudy. Przypomnijmy, projekt, który przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki daje dużo więcej praw kuratorowi, między innymi w sytuacji kiedy dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli mimo to dyrektor dalej nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Dodatkowo nowelizacja ogranicza  także działanie zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia czy organizacje. Niezbędna będzie pisemna zgoda rodziców potwierdzająca udział dziecka w zajęciach lub, w przypadku pełnoletniej osoby, jego pisemna zgoda. Oprócz tego wprowadzono też zapisy zgodnie, z którymi MEiN umożliwia ZUS-owi przeprowadzanie analiz przyczyn nieobecności nauczycieli w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego lub czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, w tym monitorowania przyczyn, skali oraz cykliczności nieobecności w oparciu o dane z Systemu Informacji Oświatowej.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]