PESEL 22222222222. Jedna dziewczynka otrzymać może niedługo taki numer

Dzieci urodzone 22 lipca będą miały PESEL zaczynający się od 222222. Możliwe, że jedna dziewczynka otrzyma numer złożony z samych dwójek. To jednak mało prawdopodobne, bo jednocześnie musi zadziać się wiele rzeczy.

Wszystkie osoby urodzone po 1999 roku mają numer PESEL odpowiadający za miesiąc powiększony o 20. Tak więc PESEL dzieci urodzonych 22 lutego będzie zaczynał się na 222222.

Następne liczby to cztery liczby porządkowe złożone z liczb parzystych dla dziewczynek i nieparzystych dla chłopców. Ostatnia cyfra to liczba kontrolna. Oznacza to, że szczęśliwy numer PESEL otrzyma dziewczynka. Ponadto dziewczynek tego dnia musiałoby się urodzić 1111. Jest to mało prawdopodobne, bo liczba noworodków jest mniej więcej stała i wynosi około tysiąc osób różnej płci.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE