Zmiany w kodeksie pracy! Więcej wolnego, nowe rodzaje urlopów

Dłuższy urlop rodzicielski, bardziej elastyczne godziny dla rodziców i nowy rodzaj urlopu. Wszystkie te zmiany podyktowane są nowymi unijnymi przepisami. Rząd musi je wprowadzić w ciągu pół roku.

Dłuższe urlopy rodzicielskie, większe zasiłki macierzyńskie

Dyrektywa przewiduje szereg zmian. Jedną z nich są urlopy rodzicielskie.

Obecnie przyjęło się sformułowanie „roczny urlop macierzyński”. Tak naprawdę składają się na niego dwa urlopy: kobieta która urodzi jedno dziecko ma prawo do wykorzystania 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz 32 tygodni urlopu rodzicielskiego (w przypadku ciąży mnogiej 34), co daje w zaokrągleniu rok. Po zmianach okresy te ulegną wydłużeniu. W przypadku ciąży pojedynczej będzie to 41 tygodni, a ciąży mnogiej 43 tygodnie. Ucieszą się także ojcowie. Obecnie mogą przenieść urlop na matkę. W tym momencie nie będą mogli tego zrobić, ale ich urlop również będzie dłuższy i wyniesie 9 tygodni.

Inną zmianą będzie zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego. Obecnie jest to 100 proc. podstawy zasiłku przez pierwsze 6 tygodni i 60 proc. za pozostałą część urlopu. Daje to średnio 67,5 proc. podstawy zasiłku. Teraz będzie to 70 proc. za cały jego okres.

Dla rodziców dzieci do lat 8 przygotowano ułatwienia. Jeżeli pracownik poprosi o pracę zdalną pracodawca ma dziś prawo odmówić bez podania przyczyny. Teraz będzie musiał pisemnie podać przyczynę odmowy. Ponadto pracodawcy nie będą mogli też zlecać (bez zgody pracownika) pracy w nocy, delegacji czy nadgodzin pracownikom opiekującym się dzieckiem do 8 lat. W tej chwili granica ta wynosi 4 lata.

Więcej rodzajów urlopów

Wprowadzone zostaną dwa nowe urlopy. Pierwszy to urlop opiekuńczy, pięć dni w roku kalendarzowym, które przeznaczyć można na opiekę nad członkiem najbliższej rodziny, który wymaga wsparcia ze względów medycznych. Będzie to bezpłatny urlop udzielany na wniosek pracownika.

Drugi to urlop z powodu działania siły wyższej. Będzie on przysługiwał wtedy, gdy z powodu pilnych spraw wymagana jest natychmiastowa obecność zatrudnionego. Może to być np. choroba czy wypadek innego członka rodziny. W roku przysługiwać będą dwa takie dni, a za każdy dzień przysługiwać będzie połowa stawki wynagrodzenia.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE