Rosja zawieszona w Radzie Europy!

Komitet Ministrów Rady Europy zawiesił członkostwo Rosji w Radzie Europy. 42 członków głosowało za, przeciw była tylko Rosja i Armenia.

Fot. Kraków w Pigułce

To jest dobry sygnał społeczności międzynarodowej, że nie ma akceptacji na agresję, nie ma zgody na podbijanie innego kraju, nie ma zgody na obecność tego typu państw jak Rosja, które naruszają normy prawa międzynarodowego, w takiej organizacji jak Rada Europy – skomentował rzecznik rządu Piotr Müller podczas konferencji prasowej.

Rada Europy skupia wokół siebie niemal wszystkie europejskie kraje. Głównym jej celem jest „osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny” (art. 1a Statutu Rady Europy). Realizując tak określony cel, organizacja ta zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]