Prezydent wprowadził czasowy, bezpłatny abonament postojowy dla uchodźców

Prezydent Jacek Majchrowski podpisał zarządzenie umożliwiające obywatelom Ukrainy uzyskanie czasowego, bezpłatnego abonamentu na postój w Obszarze Płatnego Parkowania w Krakowie.

Fot. Magiczny Kraków

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, Zarząd Dróg Miasta Krakowa umożliwi obywatelom Ukrainy korzystanie z bezpłatnego abonamentu.

Warunkiem otrzymania bezpłatnego abonamentu jest okazanie następujących dokumentów:

  1. paszportu potwierdzającego przekroczenie granicy między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską od 24 lutego 2022 r. lub oryginału skierowania na pobyt w miejscu zakwaterowania, wydanego przez Wojewodę Małopolskiego od 24 lutego lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy od 24 lutego,
  2. ukraińskiego dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego, potwierdzającego posiadanie takiego pojazdu.

Abonament będzie wydawany na okres jednego miesiąca z możliwością jego przedłużenia.

Dodatkowo, legitymowanie się tym abonamentem umożliwia anulowanie wystawionych opłat dodatkowych w sektorze, na który został wykupiony abonament (w przypadku nieuiszczenia opłaty za postój). Obejmuje to opłaty wystawione od 24 lutego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]