Jest decyzja w sprawie maseczek! W jednym miejscu trzeba będzie je nosić!

Trwa konferencja Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Polityk ogłosił decyzje rządu w sprawie obostrzeń, w tym maseczek.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że tendencji spadkowej nie zatrzymała ani decyzja o wznowieniu nauki stacjonarnej ani sytuacja związana z uchodźcami. Prof. Grzegorz Juszczyk poinformował, że poziom odporności na Covid-19 na Ukrainie sięga 80 proc. Jeżeli chodzi o odporność populacyjną w Polsce, poziom ochrony wynosi 90-95 proc.

Podejmując decyzję co do dalszych obostrzeń, wzięliśmy pod uwagę prognozy. Patrzymy, jak wygląda sytuacja międzynarodowa. To, co dzieje się w innych krajach może mieć za chwilę odzwierciedlenie w Polsce. Przewidujemy jednak, że do końca kwietnia nastąpi zdecydowana redukcja liczby zakażeń – prognozuje Adam Niedzielski.

To, co najważniejsze to decyzja odnośnie obostrzeń. Jak poinformował Adam Niedzielski. Od 28 marca wprowadzone zostaną dwa rozwiązania: jest to zniesienie obowiązku noszenia maseczek, ale nie dotyczy ono podmiotów leczniczych. W przychodniach, szpitalach, aptekach itd. obowiązywała będzie maseczka zarówno pacjentów, jak i personelu. Zniesiono także kwarantanny, wjazdową, domową itd. Jednocześnie minister podkreślił, że Sanepid nadal w szczególnych przypadkach może orzec kwarantannę.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]