Rusza zasadnicza służba wojskowa w całym kraju!

21 maja Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczyna nabór do wojska. Służba będzie płatna i dobrowolna. Będzie można z niej zrezygnować na każdym etapie.

Fot. Shutterstock

Ustawa o Obronie Ojczyzny zakłada zwiększenie wydatków na obronność, ale także wiele innych zmian, w tym przywrócenie zasadniczej służby wojskowej.

Największa różnica w stosunku do starej ustawy jest taka, że służba będzie dobrowolna. Trwać będzie łącznie rok i składać się z dwóch etapów. Pierwszy to 28-sniowe szkolenie podstawowe, zwieńczone przysięgą. Później nastąpi szkolenie specjalistyczne, które trwać ma 11 miesięcy. Uczestnicy tego drugiego sami wybierają czy będą skoszarowani czy może po szkoleniu spędzą resztę czasu poza jednostką.

Samej służby też będą trzy rodzaje: zawodowa, terytorialna oraz dobrowolna zasadnicza.

  • Żołnierzowi w trakcie szkolenia przysługiwać będzie pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł brutto
  • prawo do urlopu wypoczynkowego, – możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia),
  • prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym),
  • pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska),
  • na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie
  • będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia,
  • będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

Zgłoszenia do służby będzie można składać 21 maja w 102 lokalizacjach w całym kraju (32 pikniki wojskowe ze stoiskami rekrutacyjnymi oraz 70 punktów rekrutacyjnych) oraz online poprzez portal rekrutacyjny Strona główna – CWCR (wojsko-polskie.pl).

Wojskowe pikniki startują o godzinie 11.00 i potrwają do godz. 18.00. Na stoiskach promocyjno-informacyjnych będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej służbie zasadniczej: ile trwa, kto może do niej przystąpić, jakie trzeba spełnić wymogi i na czym ta służba będzie polegać. To nie wszystko. Na miejscu można będzie także porozmawiać z fachowcami i wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto pamiętać o zabraniu dowodu osobistego).

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE