Pamiętaj! W czasie zagrożenia blackoutem nie wchodź do windy!

Awaria zasilania to długotrwały zanik lub odchylenie napięcia w komercyjnej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.

Fot. Pixabay

 

Nagła, poważna awaria systemu elektroenergetycznego powodująca dłuższą przerwę w dostawie energii (czego skutkiem jest m.in. wygaśnięcie oświetlenia) na znacznym obszarze nazywana jest blackoutem.

W razie blakoutu wszelkie urządzenia zasilane prądem przestaną działać. Ważne, by unikać standardowych nawyków, które mogą być w takiej sytuacji niebezpieczne – np. używanie windy. Istnieje ryzyko, że się z niej nie wydostaniemy bez pomocy z zewnątrz.

Każda awaria typu blackout ma inne przyczyny, ale można mówić o schemacie dochodzenia do blackoutu.

W wyniku sekwencji kilku losowych zdarzeń (awarie sieciowe, wyłączenia elektrowni, ekstremalne warunki atmosferyczne) dochodzi do przekroczenia krytycznych wartości podstawowych parametrów technicznych pracy systemu (częstotliwość, napięcie), automatycznego odłączenia się od sieci elektrowni i utraty napięcia na całym obszarze objętym zakłóceniem.

 

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]