Nad wyzwolonym Łymanem dumnie powiewa ukraińska flaga!

Nad wyzwolonym Łymanem na wschodzie kraju oficjalnie podniesiono ukraińską flagę. miasto w obwodzie donieckim, rejonie kramatorskim na Ukrainie.


Łyman to była siedziba władz rejonu łymańskiego. Większość ludności pracującej jest zatrudniona na kolei i w kompleksie rolno-przemysłowym

Miasto powstało w 1667 jako osada Kozaków pułku izjumskiego.

W 1825 Łyman został przekształcony w osadę wojskową. W 1911 w pobliżu osady poprowadzono linię kolejową i wybudowano stację.

W 1925 osada została przemianowana na Krasnyj Łyman.

W latach 1932-33 wielu mieszkańców cierpiało z powodu Hołodomoru. W 1938 Krasnyj Łyman otrzymał prawa miejskie.

W czasie II wojny światowej, od 7 lipca 1942 do 31 stycznia 1943, miasto znajdowało się pod okupacją niemiecką. Działały tu oddziały partyzanckie zaangażowane w działalność wywrotową.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]