Rewolucja w przepisach! „Znikają” chodniki dla pieszych!

Wrzesień obrodził zmianami w przepisach dotyczących ruchu drogowego. Uwagę opinii publicznej przyciągnęło najbardziej za ostrzenie kar ujętych w taryfikatorze mandatów, który w nowej formie obowiązuje od 17 września, o czym mowa w innym z naszych artykułów. Jednak to nie jedyne zmiany dotyczące użytkowników dróg, zarówno tych zmotoryzowanych, jak i pieszych. Znowelizowano Ustawę o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, na mocy której zmieniły się też zapisy innych ustaw, m.in. prawo o ruchu drogowym czy ustawy o drogach publicznych.

Fot. Kraków w pigułce

W myśl artykułu 26 wymienionej ustawy z dniem 21 września:

• chodniki i drogi dla pieszych – stają się drogami dla pieszych,

• drogi dla rowerów i pieszych – stają się drogami dla pieszych i rowerów,

• estakady i kładki dla pieszych – stają się wiaduktami lub mostami,

• jednopoziomowe skrzyżowania dróg publicznych – stają się skrzyżowaniami,

• przejazdy dla rowerzystów – stają się przejazdami dla rowerów,

• wielopoziomowe skrzyżowania dróg publicznych w postaci węzłów drogowych – stają się węzłami,

• wielopoziomowe skrzyżowania dróg publicznych w postaci przejazdów drogowych – stają się wiaduktami (…) Ponadto nowego znaczenia nabierają takie pojęcia jak: droga, jezdnia, pas drogowy, zjazd, drogowy obiekt inżynierski, obiekt mostowy, droga wewnętrzna, droga o nawierzchni gruntowej (droga gruntowa), droga o nawierzchni twardej (droga twarda), droga dla pieszych, droga dla rowerów, droga dla pieszych i rowerów, pobocze, przejazd dla rowerów itd.

Dotychczasowa organizacja ruchu nadal ważna Organizacje ruchu zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem przed 21 września 2022 r., obejmujące swym zakresem chodniki, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów i pieszych lub przejazdy dla rowerzystów, zachowują ważność do czasu ich zmiany.

Chodnik staje się drogą dla pieszych

Nowe przepisy techniczno-budowlane, które stosuje się do budowy lub przebudowy dróg publicznych, porządkują definicje ujęte w przepisach i wprowadzają podział drogi dla pieszych na trzy części:

• chodnik – przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;

• pas buforowy, który przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów, może być przeznaczony np. do postoju lub zatrzymania pojazdów;

• pas obsługujący, przylegający do chodnika od strony granicy pasa drogowego (np. przy budynku), przeznaczony do pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku (np. prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej, sytuowania urządzeń drogi lub obiektów małej architektury, np. podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody do budynku).

Dotychczasowy chodnik staje się drogą dla pieszych, ale dla użytkowników tak naprawdę nic się nie zmienia. Obowiązujące wcześniej przepisy Prawa o ruchu drogowym używały zamiennie pojęć „chodnik” i „droga dla pieszych”, przy czym np. dopuszczały zatrzymanie lub postój pojazdu tylko na chodniku. Faktyczne rozróżnienie chodnika i drogi dla pieszych w terenie było trudne – ten pierwszy nie wymagał bowiem oznakowania, a droga dla pieszych musiała być oznaczona znakiem C-16. A przecież pełniły one tą samą funkcję w pasie drogowym.

Autor: Mariusz Mrozek – Stołeczny Magazyn Policyjny

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]