Substancje szkodliwe dla zdrowia w przyborach kuchennych! Produkt wycofany!

Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością: Migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu łyżka do makaronu.

Fot. GIS

Zagrożenie:

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych, w badanych próbkach łyżki określonej w komunikacie.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Łyżka do makaronu 220304

Kod kreskowy: 5 903456 114749

Producent: Practic Sp. z o. o., S.K.A., Targowisko 499A, 32-015 Kłaj

Działania podjęte przez przedsiębiorcę i organy urzędowej kontroli:

Producent podjął współpracę z Państwową Inspekcją Sanitarną. Zdecydował o wycofaniu ze sprzedaży kwestionowanego produktu i poinformował o szczegółach swojego odbiorcę. W ramach postępowania wyjaśniającego producent przeprowadzi dodatkowe badania produktu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują działania prowadzone przez zaangażowane podmioty.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]