Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące nowych urlopów

Rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie pracy. Dzięki temu  pracownicy zyskają  prawo do dodatkowego urlopu a pracujący rodzice nowe uprawnienia

Fot. Pixabay

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów zatwierdziła projekt przepisów, które maja dostosować polskie prawo pracy do unijnego. Dokładnie chodzi o wdrożenie dyrektyw unijnych w sprawie przejrzystych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz o tzw. dyrektywę rodzicielska.  Po posiedzeniu rządu, na konferencji prasowej wypowiedział się szef rządu:

„Polska się zmienia, zmienia się rynek pracy, w szybkim tempie zmieniają się potrzeby pracowników i pracodawców, dlatego musimy również zmieniać nasze regulacje, które będą chronić rynek pracy, ale będą przede wszystkim chronić pracownika.”

Dodał on również, że zgodnie z przyjętym projektem wprowadzone zostaną m.in. dodatkowy urlop rodzicielski oraz dodatkowe przerwy w pracy, w sytuacji jeżeli dzień pracy danego pracownika jest dłuższy. W związku ze zmianami pojawią się nowe rodzaje urlopu – 2 dni urlopu z powodu działania siły wyższej oraz 5 dni urlopu opiekuńczego. W przypadku niektórych pracowników wymiar urlopu będzie mógł wynosić nawet 33 dni w roku. Jednak nowe urlopy nie będą w pełni płatne.

Jak podaje portal pit.pl, zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem będzie obowiązywać w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Będzie możliwość skorzystania z tego zwolnienia w przypadku niezbędnej, natychmiastowej obecności gdzie indziej. Za czas zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej zachowa prawo do 50% wynagrodzenia obliczanego jak pensja za czas urlopu wypoczynkowego.

Pojawi się również aż 5 dni opieki, które będą przysługiwać rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci. Do kodeksu pracy zostanie wpisany urlop opiekuńczy,  który nie będą zależały od stażu pracy. Ma on pozwolić na zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek/małżonka) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym wymagającej znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Jednak taki urlop ma być bezpłatny, za czas przebywania w domu pracownik nie otrzyma wynagrodzenia. Dni wolne wliczą się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Urlop ten  będzie udzielany na wniosek pracownika, złożony w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

W przepisach ma także obowiązywać dodatkowa przerwa w pracy dla pracowników, których wymiar pracy jest dłuższy niż 9 godzin pracy na dobę. W takim wypadku pracownicy zyskają dodatkową 15 minutową przerwę w pracy, która będzie wliczana do czasu pracy. Natomiast jeżeli dobowy wymiar czasu pracy będzie dłuższy niż 16 godzin, po 16 godzinie pracy przysługuje kolejna przerwa, która ma trwać co najmniej 15 minut (trzecia przerwa), oraz będzie on także wliczana do czasu pracy. Nowe przepisy zobowiązują pracodawcę do poinformowania pracownika o ilości i długości przerw w czasie pracy. Pracodawca będzie musiał informować pracownika nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy.

Po przyjęciu nowych przepisów  zwiększy się również urlop rodzicielski. Obecnie wynosi on 32 tygodnie i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach będzie obowiązywać odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Nowelizacja dotyczy również rodziców dzieci do lat 8. Takich pracowników nie będzie można, bez ich zgody, zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, oraz wysyłać na delegacje poza stałe miejsce pracy. Jednak skorzysta z tych ustaleń jedno z rodziców. To oni będą musieli uzgodnić między sobą, które z nich będzie korzystać z wyżej wymienionych uprawnień. Po ustaleniu jedno z rodziców będzie musiało złożyć odpowiednie oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z tego uprawnienia.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE