Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023 roku?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych trzeba spełnić kilka kryteriów. Jego wysokość zależna jest od stażu pracy, a okres, w którym można go pobierać, wynika ze stopy bezrobocia w miejscu zamieszkania

Fot. Pixabay

Jak informuje portal interia.pl, wysokość zasiłku dla bezrobotnych ustalona na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. wynosi 1304,10 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące oraz 1024,10 zł brutto przez pozostały czas. Jednak te kwoty nie zawsze trafiają na konto osoby pobierającej zasiłek, bowiem kwota   zależy od jej stażu pracy. Niższą kwotę otrzyma osoba mająca mniej niż 5 lat stażu pracy ( w tym wypadku przysługuje jej 80 proc. wysokości świadczenia). 100 proc. świadczenia przysługuje osobom ze stażem pracy od 5 do 20 lat, zaś na wyższe kwoty może liczyć bezrobotny, który przepracował powyżej 20 lat.

Długość trwania świadczenia wynosi od 6 do 12 miesięcy. Osoba mieszkająca w regionie, w którym stopa bezrobocia jest niższa niż 150 proc. ogólnopolskiego wskaźnika, otrzyma krótszy okres trwania świadczenia. w grudniu 2022 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 5,2 procent. Przez pełen rok zasiłek może pobierać osoba z regionu, w którym stopa bezrobocia przewyższa 150 proc. wskaźnika ogólnopolskiego.

Należy spełnić kilka warunków aby prawo do świadczenia zostało przyznane. Jednym z takich warunków jest czas zatrudnienia przed ubieganiem się o prawo do zasiłku. Czas ten powinien wynosić co najmniej 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania jako osoba bezrobotna. Dodatkowo w tym okresie minimum 365 dni należy przepracować i osiągać wynagrodzenie wynoszące co najmniej „najniższą krajową”.

Prawo do zasiłku otrzymuje się w wypadku, w którym osoba zarejestrowała się w urzędzie pracy w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron, wtedy to świadczenie będzie przysługiwało po 90 dniach. Po 180 dniach świadczenie zacznie przysługiwać w przypadku, w którym w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w Powiatowym Urzędzie Pracy osoba spowodowała rozwiązanie umowy ze swojej winy lub rozwiązała stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania do miejsca zatrudnienia z urzędu pracy, natomiast pracodawca otrzymywał z urzędu grant, świadczenie aktywizacyjne bądź dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika.

Portal podaje także, że świadczenie może zostać również przyznane osobie, która:

  • wykonywała pracę w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę agencyjną i otrzymywała minimalne wynagrodzenie wskazane ustawowo;
  • opłacała składki na ubezpieczenie do KRUS z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy;
  • wykonywała pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności;
  • była zatrudnione za granicą i wróciły do kraju jako repatriant;
  • była zatrudnione, pełniła służbę lub wykonywała inną pracę zarobkową, z tytułu której otrzymywane wynagrodzenie przekroczyło próg, po którym odprowadzane od niego były składki na Fundusz Pracy.

Reklama

Trzeba również mieć na uwadze, że taki zasiłek przysługuje w sytuacji, w której w urzędzie pracy brakuje dla danej  osoby pracy, stażu lub szkolenia.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE