Polska szkoła po nowemu! Minister edukacji zapowiada zmianę podstawy programowej!

Minister Przemysław Czarnek zapowiedział „odchudzenie” podstawy programowej, jednak tak, aby nie zmniejszać godzin dla nauczycieli. Lekcji dla uczniów ma być jednak mniej.

Fot. Pixabay

W wywiadzie, jakiego udzielił szef MEiN dla Polskiej Agencji Prasowej poinformował, że nad programem już pracują eksperci, którzy mają wpółdziałać z Centralną Komisją Egzaminacyjną.

W zależności od rocznika, klasy czy poziomu szkoły, uczniowie mają zaoszczędzić trzy, cztery lub nawet pięć godzin tygodniowo. – Mamy świadomość, że dzieci za długo przebywają na lekcjach, że tego „zakuwania” jest za dużo. Potrzebują więcej rekreacji, zajęć terenowych, zajęć, które będą budowały wspólnotę, relacje rówieśnicze – i na to będziemy stawiać – zaznaczył.

Będzie więc mniej nauki „twardej”, a więcej zajęć rekreacyjnych i takich, które budują relacje rówieśnicze. Ma się to odbyć bez uszczerbku na godzinach czy pensji nauczycielskiej. Zmiany mają być prowadzone tak, aby wszystko działało płynnie w 2024 roku.

Podstawa programowa to dokument określający cele i wymagania edukacyjne dla danego poziomu nauczania w szkole. W Polsce każdy poziom nauczania posiada swoją własną podstawę programową, która jest zatwierdzana przez ministra edukacji narodowej.

Podstawa programowa określa cele nauczania, zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie uczeń powinien osiągnąć w trakcie danego etapu edukacyjnego. Stanowi ona również podstawę do opracowania programów nauczania i podręczników szkolnych. Dzięki podstawie programowej szkoły mogą zapewnić spójność w kształceniu na danym poziomie, a nauczyciele mają wytyczne co do tego, co powinni nauczać i jakie cele powinni stawiać przed uczniami.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]