Od 28 kwietnia kontrolerzy ruszają. Do Ciebie też mogą zapukać. Dotkliwe kary finansowe

W 2023 roku ruszają kontrole. Będzie nie tylko kontrola abonamentu RTV czy ZUS, ale także kontrole pieców, przy okazji których kontrolerzy mogą sprawdzić coś jeszcze.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

28 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy, która wprowadzi wymóg posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Jednak, nie każdemu jest ono potrzebne.

Przede wszystkim świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) „na własny użytek”, tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajęty.

Fakt przekazania świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku. Oprócz tego świadectwo okażemy także wynajmującemu, gdy będziemy lokal wynajmować.

Kontrole ruszą po 28 kwietnia, a ich częstotliwość zależy od mocy kotła. Wykonywane są raz na 2, 3, 4 lub 5 lat.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]