Rewolucja bez dymu: Polska ogłasza termin końca palenia papierosów! [15.07.2023]

W dążeniu do globalnego trendu ograniczania szkód związanych z paleniem tytoniu, Polska podejmuje odważne działania w celu stworzenia społeczeństwa wolnego od tytoniu. Określono już datę, do której palenie zostanie wyeliminowane – rok 2030.

Fot. Shutterstock

Polska dąży do dołączenia do grona państw, które postanowiły podjąć strategię endgame, czyli całkowitej eliminacji tytoniu społeczeństwa. Ten kierunek został wytyczony przez kraje takie jak Finlandia, Nowa Zelandia, Szkocja, Irlandia, Dania, Kanada i Szwecja. Ich celem jest zmniejszenie liczby palaczy do maksymalnie 5% populacji.

Inną podejścią, przyjętą przez Wielką Brytanię i Francję, jest strategia harm reduction, czyli redukcji szkód. Ta strategia nie zakłada całkowitego zaprzestania palenia, ale dąży do eliminacji szkodliwych składników tytoniu, umożliwiając palaczom przyjmowanie nikotyny.

Strategia Polski koncentruje się na kilku kluczowych obszarach. Przede wszystkim, priorytetem jest edukacja na temat szkodliwości palenia i jego wpływu na zdrowie. Kampanie informacyjne i edukacyjne są skierowane do wszystkich grup społecznych, ze szczególnym naciskiem na młodzież.

Kolejnym elementem jest wsparcie dla osób chcących rzucić palenie poprzez dostęp do profesjonalnej pomocy, w tym terapii nikotynowej. Dążenie do mniejszej liczby palaczy przyczyni się do redukcji chorób związanych z paleniem i zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej w przyszłości.

Całkowita eliminacja tytoniu ze społeczeństwa to ambitny cel, ale Polska jest zdeterminowana, aby go osiągnąć. W kontekście globalnego ruchu zmierzającego do redukcji szkód związanych z paleniem, Polska jest gotowa podjąć to wyzwanie i stworzyć zdrowszą przyszłość dla wszystkich obywateli.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]