Jeśli nie wpuścisz ich do domu, pójdziesz na 3 lata do więzienia

Odmowa przeprowadzenia kontroli paleniska przez strażników miejskich na jednej z posesji w Dębnikach stała się ostatnio tematem ożywionej dyskusji m. in. w mediach społecznościowych.

Fot. Kraków w Pigułce

Właściciel domu uznał, że nie ma takiego obowiązku nawet wtedy, gdy na miejscu pojawili się wezwani przez strażników policjanci.

Mając na uwadze tę interwencję, która pewnie znajdzie swój finał w sądzie, przypominamy, że tego typu sprawy reguluje art. 225. § 1. Kodeksu Karnego: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Przypomnijmy, że od 1 września 2019 r., w instalacjach grzewczych dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych tj. gazu ziemnego wysokometanowego, zaazotowanego lub lekkiego oleju opałowego.

Zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Do tej pory strażnicy miejscy, pracownicy Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zrealizowali wspólnie 4156 kontroli – planowanych i interwencyjnych – przestrzegania zakazu palenia węglem i drewnem. Odnotowano 207 wykroczeń, nałożono 51 mandatów. W 149 przypadkach sprawy skierowano do sądu, 6 razy pouczono mieszkańców.

Wobec osób ignorujących przepisy uchwały antysmogowej mogą zostać wyciągnięte konsekwencje wynikające z przepisów prawa (pouczenie, mandat karny od 20 zł do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu – grzywna do 5 tysięcy złotych).

Każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzje o sankcjach strażnicy podejmują w oparciu m.in. o aspekty: socjalne, formalno-prawne, techniczne.

Źródło: krakow.pl

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]