Teatr Bagatela czeka na nowego dyrektora

Teatr Bagatela będzie miał nowego dyrektora. Prezydent Jacek Majchrowski, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w teatrze: NSZZ Solidarność Pracowników Teatru Bagatela, Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze Bagatela, a także po uzyskaniu opinii Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów oraz Stowarzyszenia Związku Artystów Scen Polskich, podjął decyzję o odwołaniu Henryka Jacka Schoena z zajmowanego stanowiska z dniem 31 stycznia. Do czasu wyłonienia nowego szefa teatru, obowiązki dyrektora będzie pełniła Renata Derejczyk, dotychczasowa zastępczyni.

Fot. Teatr Bagatela

Teatr Bagatela czeka na nowego dyrektora
Aktualnie w trakcie procedowania jest zmiana statutu Teatru Bagatela, spowodowana koniecznością wprowadzenia zapisów znowelizowanej ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W projekcie nowego statutu rozdzielono funkcję dyrektora naczelnego i dyrektora artystycznego teatru. Ponadto zastępcy dyrektora będą powoływani i odwoływani przez prezydenta Krakowa – z jego inicjatywy lub na wniosek dyrektora teatru, jak ma to miejsce w większości statutów miejskich teatrów (Teatr STU, Teatr Variete, Teatr Łaźnia Nowa).

Dodatkowo w projekcie znalazł się katalog dozwolonej działalności gospodarczej prowadzonej przez teatr oraz rozszerzono zakres działalności, co umożliwi pozyskiwanie przez instytucję środków z dodatkowych źródeł.

Konkurs na nowego dyrektora teatru zostanie ogłoszony w połowie lutego, niezwłocznie po zatwierdzeniu nowego statutu przez Radę Miasta Krakowa (planowane na sesji w środę, 12 lutego).

Kandydaci od ogłoszenia konkursu będą mieli 30 dni na złożenie ofert. Dyrektora wybierze komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora, związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych oraz autorytety krakowskiego środowiska teatralnego.

Zakończenie postępowania konkursowego planowane jest do końca kwietnia br.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]