Scenariusze pandemii w Polsce. Trzeci zakłada ogrom zgonów

Naukowcy z amerykańskiego Instytutu Pomiarów i Oceny Stanu Zdrowia (IHME) stworzyli trzy scenariusze pandemii dla Polski. Trzeci zakłada nawet 900 zgonów dziennie.

Fot. Pixabay

IHME swoje modele przedstawia już od wiosny. W wielu przypadkach były one trafne i nie różniły się od tego, co mogliśmy obserwować. Należy jednak zaznaczyć, że przygotowane prognozy obejmują okres aż do marca, co obarczone może być ryzykiem błędu. Poza tym podejmowane są po drodze decyzje, które wpłyną na epidemię.

Prognoza dla Polski, jak i dla innych krajów, zakłada trzy warianty. Pierwszy to stan obecny, drugi to luzowanie obostrzeń, a trzeci powszechne stosowanie reżimu sanitarnego ze szczególnym uwzględnieniem masek.

Według prognoz, biorąc pod uwagę stan obecny, IHME przewiduje, że do końca epidemii w Polsce umrze jeszcze 44 488 osób. W grudniu średnia liczba dziennych zgonów powinna wynieść 555 i spadać osiągając w marcu 168.

Drugi scenariusz to łagodzenie obostrzeń. Naukowcy założyli jednak, że nie wszystkie będą złagodzone, skupili się więc na usługach podstawowych. Tu przewidywania są już gorsze. Z powodu epidemii mogłoby umrzeć 86,5 tys. osób. Podobnie, jak w pierwszym modelu do grudnia zgony wynosiłyby 555 osób, jednak później liczba ta zacznie rosnąć (w pierwszym wariancie spadała). Najgorsza sytuacja nastąpić miałaby połowie stycznie, gdzie poziom zgonów wynosiłby 897 osób dziennie. Od tego momentu nastąpiłby spadek do 542 przypadków w marcu.

Najbardziej optymistyczny jest scenariusz zakładający powszechne stosowanie zaleceń, czyli maseczek i stosowanie reżimu sanitarnego, którego miałoby przestrzegać przynajmniej 95 proc. osób. Wtedy liczba zgonów wyniesie 37,1 tys. uda się więc uratować dodatkowo 7,3 tys. osób. Również i w tym modelu do grudnia będzie umierać 534 osoby, jednak później sytuacja zacznie się poprawiać. W marcu poziom zakażonych wynosiłby zaledwie 107 osób.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]