Podczas spotkania poruszono temat decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Biskupi luterańscy przypomnieli, że według ich teologii bardzo wyraźnie powinno oddzielić się kompetencje Kościoła i państwa. Jak dodano, zadaniem Kościoła jest składanie świadectwa, a nie przymuszanie i narzucanie swojej woli. Dlatego ważne jest, aby każdy mógł podejmować decyzję samodzielnie i ponosić za nie odpowiedzialność. Biskupi na koniec poprosili o wzajemny szacunek obu stron sportu.