W Krakowie obowiązuje II stopień zagrożenia smogowego! Zostań w domu!

W Krakowie odnotowano przekroczenie norm pyłu w powietrzu PM10 i PM 2,5. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega przed zbyt długim przebywaniem na zewnątrz. 

Fot. Kraków w Pigułce

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadziło drugi stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

WCZK ostrzega przed ryzykiem przekroczenia dopuszczalnej normy w powietrzu pyłów PM10 i związany z nim PM2,5. Alert obowiązuje od godz. 10.00 do 24.00 25 listopada.

Jednocześnie placówki oświatowe i opiekuńcze powinny unikać przebywania na powietrzu swoich podopiecznych. Wietrzenie mieszkań i długie spacery również nie są dzisiaj wskazane zwłaszcza przez osoby starsze i osoby z chorobami układu oddechowego.

Wszyscy uprawiający jakikolwiek sport na otwartej przestrzeni, dzisiaj powinni zrobić sobie przerwę.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]