UWAGA! Popularne suplementy diety zanieczyszczone szkodliwą substancją

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę REGIS Sp. z o.o., wycofaniu dystrybuowanych przez nią suplementów diety ze względu na zastosowanie do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, nie można ustalić bezpiecznych poziomów spożycia tej substancji.

W związku z powyższym firma, niezwłocznie po uzyskaniu informacji od dostawcy surowca, zablokowała partie produktów, wytworzonych z użyciem zanieczyszczonego składnika.
Firma zdecydowała też o konieczności wycofania nw. partii produktów, wprowadzonych już do obrotu.

Dotyczy tylko i wyłącznie poniżej wskazanych partii produktów:

Zdjęcie produktu Nazwa produktu Nr partii Data minimalnej trwałości
L-Carnitine HCA Plus 50 kaps. 1 01.06.2023
Machine Man Burner 120 kaps. 1 15.07.2023
Thermo Shape 2.0 90 kaps. 1 26.05.2023

Firma REGIS Sp. z o.o. rozpoczęła proces wycofywania wyżej wskazanych partii suplementów diety. Wszyscy odbiorcy zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji i konieczności wycofania tych produktów. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania prowadzony przez przedsiębiorcę. Nie należy spożywać partii wyrobów określonych w tym komunikacie.

Informacje przekazane przez producenta firmę REGIS Sp. z o.o. :

Wyjaśniamy, że tlenek etylenu nie jest i nigdy nie był stosowany w produkcji naszych suplementów diety. Jest on zwykle używany w farmacji oraz w przemyśle spożywczym do czyszczenia (sterylizacji) ekstraktów roślinnych. W/w produkty zostały wyprodukowane z surowca spełniającego parametry jakościowe (dostawca surowca przedstawił stosowny certyfikat jakościowy). Ze względu na fakt, że posiadamy dwa sprzeczne wyniki badań dla tej samej partii surowca – jeden jest pozytywny (tzn. że surowiec nie zawiera tlenku etylenu), drugi negatywny, prowadzimy postępowanie wyjaśniające. Jednakże z uwagi na dobro klientów już na tym etapie wycofujemy w/w produkty z rynku”.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]