Wyrok TSUE. Rzecznik rządu zabrał głos

Rzecznik rządu zabrał głos w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o oddalenie wniesionej przez Węgry i Polskę skargi, dotyczącej mechanizmu warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego.

Dziś zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. Chodzi o oddalenie skargi, która złożona została przez Polskę i Węgry w sprawie mechanizmu warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego.  Jak tłumaczyli sędziowie TSUE, mechanizm nie przegracza granic kompetencji UE i przyjęty został na właściwiej podstawie prawnej.

Teraz głos w sprawie zabrał rzecznik rządu Piotr Mueller. Podczas briefingu prasowego zaznaczył, że wyrok TSUE potwierdza niebezpieczną tendencję instytucji unijnych do rozszerzania przepisów prawa poza traktatami unijnymi. Jak dodał, polski rząd takie działania odbiera negatywnie.

„Dlatego Polska zaskarżyła te przepisy, bo uważaliśmy, że one wykraczają poza podstawy traktatowe, które są ujęte w traktatach przyjętych i zaakceptowanych przez kraje UE, przez poszczególne narody.”

-wyjaśnił Mueller.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]