Poczta Polska ostrzega: masz obowiązek to posiadać

Każdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości mieszkalnej albo gruntu, na którym znajduje się budynek mieszkalny, jest obowiązany umieścić skrzynkę pocztową w łatwo dostępnym miejscu. Tą kwestię reguluje Ustawa prawo pocztowe.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Właściciele nieruchomości, na których znajduje się budynek mieszkalny oraz właściciele budynków mieszkalnych są obowiązani umieścić skrzynkę pocztową, która spełnia prawnie określone wymogi. W budynkach jednorodzinnych skrzynka pocztowa powinna znajdować się przed drzwiami budynku lub w ogólnodostępnej części nieruchomości. W budynkach wielorodzinnych, w których jest więcej niż 3 lokale, skrzynka musi być ulokowana w części ogólnodostępnej. Każdy lokal to oddzielna skrzynka pocztowa.

Wszechobecne wygrodzenie osiedli powoduje, że listonosze mają problem z dostaniem się na posesje, a tym samym dostarczeniem korespondencji. Gdy dostęp listonosza do skrzynek pocztowych jest utrudniony, Poczta Polska występuje do właściciela/współwłaściciela lokalu z prośbą o umieszczenie skrzynek oddawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przekazanie do Spółki „kodów wejściowych” lub kluczy umożliwiających swobodny dostęp do skrzynek. Naczelnicy lokalnych struktur Poczty Polskiej współpracują z urzędami gmin, przypominając ich mieszkańcom o obowiązkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

Jaka powinna być skrzynka pocztowa?

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. poz. 506) skrzynka powinna być zamykana niepowtarzalnym kluczem w celu zagwarantowania dostępu do zawartości skrzynki wyłącznie adresatowi. Ponadto, zgodnie z § 7 wyżej cytowanego Rozporządzenia dla operatorów, miejscem dostępu do skrzynki jest otwór wrzutowy.

Operator wyznaczony ma prawo instalowania i użytkowania na obszarach wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie własnych oddawczych skrzynek pocztowych (po uzgodnieniu z właściwym wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta), na warunkach uzgodnionych z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości.

Właściciele lub współwłaściciele gruntów, na których znajduje się budynek mieszkalny, zobowiązani są umieścić skrzynkę pocztową spełniającą następujące wymagania:

  • w przypadku budynków jednorodzinnych – umieszczenie skrzynki przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;
  • w przypadku budynków wielorodzinnych – umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu (jeżeli posiadają osobny adres).

Obowiązek opróżniania w przypadku skrzynek „zwrot”, będących oddawczą skrzynką pocztową, budynków wielorodzinnych spoczywa na ich właścicielu tj. wspólnocie mieszkaniowej, zarządcy budynku. Operator pocztowy jest zobowiązany do odbierania takich przesyłek od właściciela skrzynek, o ile właściciel skrzynek to umożliwi.

Gdzie kupić skrzynkę pocztową?

Producenci skrzynek pocztowych posiadają w ofercie nie tylko tradycyjne skrzynki, lecz także o niebanalnym designie, który może nadać indywidualnego charakteru posesji. Pomocne są też urzędy pocztowe, w których istnieje możliwość zakupu skrzynki o różnorodnej kolorystyce i rozmiarach. Skrzynkę pocztową można zamówić również u listonosza, który dostarczy ją bezpośrednio do zamawiającego przy kolejnej wizycie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]