Kontrolerzy ZUS w terenie. Kto powinien obawiać się wizyty w domu?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może skontrolować nawet pół miliona ludzi. Chodzi o zwolnienia L4, które nie zawsze były wykorzystywane zgodnie z założeniem.

Fot. Pixabay

Od 2019 do 2021 roku lekarze wystawili każdego roku od 24,1 do 24,6 mln zwolnień lekarskich. W teren ruszyli kontrolerzy ZUS.

Kontrole ZUS dla L4:

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) w Polsce ma prawo do kontrolowania osób pobierających zasiłek chorobowy (L4). Kontrole te mają na celu zweryfikowanie prawidłowości wykorzystania świadczenia oraz upewnienie się, że osoba, która pobiera zasiłek chorobowy jest faktycznie niezdolna do pracy.

 

Kontrole ZUS mogą być przeprowadzane w sposób bezpośredni (wizyty u pacjenta) lub pośredni (np. przez analizę dokumentacji medycznej). Podczas kontroli bezpośredniej kontrolerzy ZUS mogą zażądać od osoby na L4 okazania dokumentów potwierdzających chorobę oraz wykonywania określonych czynności fizycznych.

 

Osoby, które odmawiają udziału w kontroli lub udzielają fałszywych informacji podczas kontroli, mogą zostać pozbawione prawa do zasiłku chorobowego oraz ukarane grzywną lub nawet pozbawione wolności w przypadku popełnienia przestępstwa.

Warto jednak podkreślić, że nie każda osoba pobierająca zasiłek chorobowy będzie podlegać kontroli ZUS. Kontrole te mają na celu zweryfikowanie jedynie wybranych przypadków, które budzą wątpliwości lub podejrzenie o nadużycia.

 

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]