Ile pieniędzy odzyskasz, kiedy upadnie twój bank?

Upadek banku może być problemem dla klientów, zwłaszcza w krótkim okresie, ale wprowadzone systemy gwarancji depozytów, takie jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w Polsce, są stworzone w celu ochrony klientów indywidualnych i ich środków. Ile dostaniemy z BFG w razie upadku banku?

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w Polsce gwarantuje rekompensatę dla klientów banków w przypadku ich upadku. Obecnie wynosi ona do 100 000 euro (lub równowartość w złotówkach) na jedną osobę w jednym banku. Obejmuje to zarówno środki zgromadzone na rachunkach bieżących, jak i na rachunkach oszczędnościowych.

„Kwota równowartości w złotych 100.000 euro określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach w jednym banku posiadał on środki pieniężne lub z tytułu ilu wierzytelności przysługują mu należności od banku.” – czytamy na stronie MBanku.

Na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego napisane są zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

  • Kwota gwarantowana ustalana jest według stanu środków deponenta na dzień spełnienia warunku gwarancji wobec banku lub kasy (wraz z naliczonymi na początek tego dnia odsetkami).
  • Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby oraz jej należności w danym banku lub kasie.
  • W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.
  • W przypadku rachunku powierniczego każdemu z powierzających przysługuje odrębna kwota gwarancji.
  • W przypadku rachunku firmy inwestycyjnej, na którym zdeponowane są środki pieniężne powierzone przez jej klientów, każdemu z nich przysługuje odrębna kwota gwarancji.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]