Abonament RTV nawet bez telewizora. Jest propozycja zmian

Jest propozycja zmian w przepisach tak, by każdy do tego zobowiązany płacił abonament RTV. W tej chwili przepisy są nieprecyzyjne.

Fot. Pixabay

Był już pomysł doliczania abonamentu RTV do opłat za prąd i do PIT. Budziło to jednak kontrowersje, bo nie każdy kto by płacił oglądałby telewizję czy nawet miał telewizor. Na inny problem zwrócił też uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.

Abonament RTV będziesz płacił nawet bez telewizora?

Nie każdy kto ma telewizor wykorzystuje go do oglądania telewizji, a telewizję można też za pomocą innych urządzeń, choćby smartfona z odpowiednią aplikacją.

Chodzi o zmiany ustawodawcze, tę ustawę trzeba uszczelnić, żeby nie budziła poczucia niesprawiedliwości i żeby system egzekwowania abonamentu był skuteczny. Powinna być gwarancja, że płaci go każdy zobowiązany, w sposób powszechny i sprawiedliwy – powiedział na antenie RFM FM Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek.

Na razie przepisy budzą wiele wątpliwości. Jest w nich zapis, że płacić powinien każdy, kto ma odbiornik zdolny do natychmiastowego odbioru sygnału. Czy smartfona można nazwać odbiornikiem? Czy telewizor, który nie jest podłączony do anteny jest zdolny do natychmiastowego odbioru programów? Jak rozpoznać kto i w jaki sposób korzysta z telewizji?

Wysokość opłat abonamentowych w 2023 roku

  • Opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 8,70 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 104,40 zł).
  • Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł).

Uprawnieni do zwolnienia z opłat abonamentowych

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]