Nowy program wsparcia: Kto weźmie 1300 złotych? [1.07.2023]

Przygotowany jest nowy program wsparcia dla osób potrzebujących, który jest obecnie przedmiotem procedowania w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt ustawy, przygotowany przez rząd, otrzymał pozytywną opinię, i określa wysokość oraz grupę osób uprawnionych do świadczenia.

fot. Pixabay

Według najnowszych informacji, świadczenie wspierające wynosić będzie nawet 1300 złotych miesięcznie, jednak ta kwota może ulec zmianie w trakcie dalszego procesu legislacyjnego. Program ma na celu wspomaganie osób niepełnosprawnych, które potrzebują wsparcia społecznego. Kryteria kwalifikacji zostaną określone w przepisach wykonawczych do ustawy.

Wysokość świadczenia będzie uzależniona od wysokości renty socjalnej, która obecnie wynosi 1588,44 złotych miesięcznie brutto w 2023 roku. Świadczenie może mieć wartość od połowy do dwukrotności tej renty, w zależności od stopnia potrzeby wsparcia.

Decyzje o przyznaniu świadczenia będą podejmowane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne. Osoby, które uzyskają ocenę poziomu potrzeby wsparcia wynoszącą co najmniej 70 punktów (lub co najmniej 1 punkt w przypadku dzieci do lat 3), będą uprawnione do otrzymania świadczenia.

Zgodnie z ustawą, świadczenie wspierające będzie dostępne dla różnych grup osób niepełnosprawnych w kolejnych latach, zależnie od liczby punktów oceny poziomu potrzeby wsparcia. Osoby z najwyższą liczbą punktów będą pierwsze w kolejce do otrzymania świadczenia, począwszy od 2024 roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]