Dodatkowe 300 złotych do emerytury. Kto może się o nie ubiegać?

Niektórzy emeryci mogą ubiegać się o comiesięczny dodatek do świadczenia. Jest jednak pewien warunek, który musi być spełniony 

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje wiele dodatków do wypłacanych świadczeń, a jednym z nich jest dodatek dla emerytów wynoszący blisko 300 złotych. Jest ono przeznaczone dla emerytów, którzy przeżyli okupację. Jeśli osoba podczas okupacji prowadziła tajne nauczanie, to może zwrócić się o takie pieniądze. Uprawnione są także osoby, które przed 1 września 1939 roku nauczały w języku polskim w szkołach na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Podobnie jak inne świadczenia, dodatek za tajne nauczanie podlega waloryzacji, a od 1 marca tego roku jego kwota wynosi 294,39 złotych. Należy jednak mieć na uwadze, że seniorom, którzy są uprawnieni jednocześnie do dodatku kombatanckiego oraz do dodatku za tajne nauczanie, przysługuje tylko jeden z nich.

W celu uzyskania świadczenia, należy złożyć odpowiedni wniosek, do którego musi być dołączone zaświadczenie z właściwego kuratorium oświaty. Mogą one zostać złożone za pomocą poczty lub polskiego urzędu konsularnego. Wniosek w sprawie uzyskania dodatku można złożyć osobiście w oddziale ZUS lub przy pomocy pełnomocnika. Wydanie decyzji może trwać do 30 dni, a po wydaniu jej przez ZUS można się odwołać.

Źródło: Interia

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]