Kto dostanie więcej niż 300 złotych na wyprawkę szkolną? [05.08.2023]

Władze odpowiedzialne za edukację dzieci i młodzieży podjęły decyzję o utrzymaniu wsparcia finansowego na dotychczasowym poziomie. W związku z tym, uczniowie mają możliwość otrzymania łącznie 400 zł na wyprawkę na rok szkolny 2023/2024. Warto podkreślić, że w celu skorzystania z tego wsparcia należy w odpowiednim terminie złożyć stosowne wnioski.

Fot. Pixabay

Program Dobry Start – 300 zł na rok szkolny

Program Dobry Start to jedno z głównych wsparć finansowych, na które uczniowie mogą liczyć w nowym roku szkolnym. Na jego mocy uczniowie otrzymają 300 zł, które mają pomóc w pokryciu kosztów związanych z zakupem niezbędnych materiałów szkolnych oraz wyprawką na kolejny rok nauki. Ważne jest, że w tym roku szkolnym kwota wsparcia nie uległa podwyższeniu w porównaniu z poprzednim rokiem, pozostając na stałym poziomie.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł dla uprawnionych rodzin

Drugie świadczenie, które przysługuje uczniom na wyprawkę, to dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Jest on wypłacany jednorazowo w wysokości 100 zł. Otrzymają go te rodziny, które mają przyznany zasiłek rodzinny. To wsparcie ma na celu częściowe zrekompensowanie kosztów związanych z początkiem nowego roku szkolnego.

Jednak warto zaznaczyć, że w przypadku tego dodatku bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniego terminu składania wniosku. Organ właściwy nie będzie rozpatrywał wniosków złożonych po terminie. Aby móc skorzystać z dodatku, wniosek należy złożyć najpóźniej do 31 października 2023 roku.

Wniosek o wsparcie finansowe

Aby otrzymać wsparcie finansowe na wyprawkę, rodzice lub opiekunowie prawni ucznia muszą złożyć odpowiednie wnioski w wyznaczonym terminie. Warto zaznaczyć, że każde wsparcie posiada odrębne procedury składania wniosków. Dla Programu Dobry Start oraz dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego trzeba wypełnić oddzielne formularze.

Złożenie wniosku w odpowiednim terminie jest kluczowe dla uzyskania wsparcia finansowego. Dlatego warto być odpowiednio zorganizowanym i śledzić terminy podawane przez instytucje odpowiedzialne za wypłatę świadczeń.

Rok szkolny 2023/2024 przynosi uczniom możliwość otrzymania wsparcia finansowego na wyprawkę w wysokości 400 zł. Składa się ono z dwóch świadczeń: Programu Dobry Start na rok szkolny 2023/2024 w wysokości 300 zł oraz dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł. Dodatek ten zostanie przyznany rodzinom, które otrzymują zasiłek rodzinny.

Pamiętajmy, że terminowe złożenie wniosków ma kluczowe znaczenie dla otrzymania wsparcia finansowego. Wniosek o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego należy złożyć do 31 października 2023 roku. Dlatego warto być odpowiednio zorientowanym i zająć się tym formalnością w odpowiednim czasie. Dzięki temu wsparciu uczniowie będą mogli lepiej przygotować się do nauki, a rodziny zyskają niezbędne ulgi w pokryciu kosztów związanych z początkiem roku szkolnego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]