6 tys. zł do zgarnięcia. Ludzie masowo składają dokumenty [07.08.2023]

Program zatytułowany nieoficjalnie „Oczko Plus”, czyli Moja Woda, cieszy się szerokim zainteresowaniem. Umożliwia on zdobycie dofinansowania na urządzenia retencyjne, takie jak oczka wodne, które gromadzą wodę opadową. Program ten przyciąga liczne grono odbiorców i fundusze szybko ulegają wyczerpaniu.

Fot. Shutterstock

Jak czytamy „Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury”.

Na co możemy przeznaczyć środki, ile można otrzymać?

Możemy uzyskać 80 proc. kosztów kwalifikowanych na przedsięwzięcie, jednak nie więcej niż 6 tys. zł. W poprzednich edycjach dotacja była mniejsza i wynosiła 5 tys. zł. Środki możemy przeznaczyć na zakup, montaż, budowę, uruchomienie, instalacji takich jak:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;

pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Warunki dofinansowania

  1. zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;
  2. dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych;
  3. dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji , w tym działalności rolniczej;
  4. realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim;
  5. okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata od daty jego zakończenia ;
  6. w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Środki szybko się kończą

W tegorocznej edycji programu rząd ma zamiar wydać 130 mln zł na program retencji wód opadowych. Jak mówi minister, program cieszy się ogromnym zainteresowaniem i w poprzednich latach środki zniknęły w około dwa miesiące. Dlatego też warto rozważyć złożenie wniosku odpowiednio wcześniej, bo przeciąganie tego może doprowadzić do tego, że będziemy musieli czekać na kolejną edycję programu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]