Zarobki w 2024 roku: Nowe stawki miesięczne i godzinowe [07.08.2023]

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanym 1 sierpnia, minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa płacona na zleceniu i w ramach innych umów cywilnoprawnych ulegną zmianie dwukrotnie w 2024 roku. Pierwsza zmiana wejdzie w życie 1 stycznia, a druga 1 lipca.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku

Rząd planuje ustalić następujące kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę na przyszły rok:

  • Od 1 stycznia 2024 r., pracownicy powinni oczekiwać minimalnego wynagrodzenia w wysokości 4242 zł brutto. To zdecydowanie wyższa kwota niż obecne wynagrodzenie, co stanowi dobrą wiadomość dla osób pracujących za minimalną stawkę.
  • Jednak to nie koniec dobrych wiadomości. Od 1 lipca 2024 r., minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie ponownie, tym razem do 4300 zł brutto. Ta podwyżka oznacza, że pracownicy będą mieli jeszcze więcej powodów do zadowolenia w drugiej połowie 2024 roku.

Minimalna stawka godzinowa w 2024 roku

Co więcej, minimalna stawka godzinowa również ulegnie zmianie w 2024 roku:

  • Począwszy od 1 stycznia 2024 r., minimalna stawka godzinowa wyniesie 27,70 zł brutto. Ta zmiana oznacza, że pracownicy, którzy są wynagradzani za godzinę, mogą oczekiwać większych dochodów na początku 2024 roku.
  • Jednakże, tak jak w przypadku minimalnego wynagrodzenia, minimalna stawka godzinowa ponownie wzrośnie 1 lipca 2024 r., tym razem do 28,10 zł brutto. To kolejne podwyżki, które pracownicy mogą oczekiwać w przyszłym roku.

Te zmiany są znaczące i mają na celu poprawę sytuacji finansowej wielu pracowników w Polsce. Poprzez stopniowe zwiększanie minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, rząd stara się zapewnić, że pracownicy są sprawiedliwie wynagradzani za swoją ciężką pracę.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]