Ograniczenia dla kierowców 60+: czy stracisz prawo jazdy?

Unia Europejska chce wprowadzić nowe regulacje. Wszyscy seniorzy, którzy będą chcieli zachować ten dokument, będą musieli przejść obowiązkowe badania. Inaczej, dokumenty będą zabierane.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Piguł

Unia Europejska planuje wprowadzenie nowych przepisów dotyczących kierowców-seniorów, mimo że nie są oni główną grupą odpowiedzialną za wypadki drogowe. Według danych policyjnych, młodsi kierowcy w wieku 18-24 lata są częściej zaangażowani w wypadki, z wskaźnikiem wynoszącym 13,77 na 10 tysięcy osób, podczas gdy dla kierowców powyżej 60. roku życia wskaźnik ten wynosi 3,49.

Mimo to, Unia Europejska rozważa wprowadzenie obowiązku wymiany prawa jazdy co pięć lat dla osób powyżej 60. roku życia. Po tej wymianie, seniorzy będą musieli poddać się testom sprawdzającym ich zdolności. Ci, którzy nie poddadzą się badaniom będą mieli odbierane dokumenty. Wspólnota chce pozostawić państwom wybór, co do formy i częstotliwości badań.

Dodatkowo, istnieją plany, aby prawo jazdy było ważne przez 15 lat i było dostępne w formie cyfrowej. W innych krajach, takich jak Niemcy, Francja i Włochy, obowiązują już podobne regulacje dotyczące seniorów. W Polsce obecnie nie ma wymogu dodatkowych badań dla kierowców, niezależnie od ich wieku, a prawo jazdy jest ważne bezterminowo. Niemniej jednak, można je stracić za rażące naruszenie przepisów lub przekroczenie limitu punktów karnych. Wprowadzanie nowych regulacji przez Unię Europejską budzi kontrowersje, ze względu na istniejące statystyki dotyczące bezpieczeństwa na drogach.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]