ZUS alarmuje: Wstrzymanie wypłat świadczeń na masową skalę [14.08.2023]

Jeżeli obywatel Ukrainy traci legalność pobytu w Polsce, ZUS cofa mu prawo do świadczenia wychowawczego. Osoby, które opuściły Polskę i powracają, muszą dopełnić pewnych formalności.

Fot. Kraków w Pigułce

Ukraińcy przybywający do Polski z powodu konfliktu mają prawo do świadczenia wychowawczego, pod warunkiem zarejestrowania swojego przyjazdu przez Straż Graniczną (SG).

To, czy ktoś legalnie przebywa na terytorium Polski, jest potwierdzane przez wpis w rejestrze SG. Jeśli ktoś traci legalność pobytu, ZUS na podstawie danych z tego rejestru musi cofnąć prawo do świadczenia wychowawczego. Dzięki temu wsparcie trafia jedynie do osób spełniających warunki.

ZUS może również zawiesić wypłatę świadczenia po opuszczeniu Polski przez uchodźcę. W tej sytuacji wstrzymywanie ma charakter tymczasowy, bez pełnej utraty prawa do świadczenia. Jeśli osoba powróci do Polski w ciągu 30 dni i jej powrót będzie zarejestrowany przez SG, nie traci ona prawa do legalnego pobytu, a świadczenie zostaje przywrócone z wyrównaniem.

Niektórzy uchodźcy, wracając do Polski w ciągu 30 dni, tracili jednak legalność pobytu, co zostało odnotowane przez SG. Mogło to wynikać z tego, że nie okazali oni dokumentu diia.pl lub nie zgłosili korzystania z ochrony czasowej. W efekcie po 30 dniach od wyjazdu tracą oni legalność pobytu i uprawnienia do świadczeń.

Osoby powracające do Polski powinny informować funkcjonariusza SG o zamiarze korzystania z ochrony czasowej i okazać dokument diia.pl. Jeśli ktoś zaniedba te kroki, powinien zgłosić się do odpowiedniej placówki SG, by poprawić wpis w rejestrze. Po skorygowaniu danych w SG, należy powiadomić ZUS o dokonanych zmianach.

Osoby wracające z Ukrainy do Polski przez inny kraj Schengen, np. przez Słowację, muszą podjąć dodatkowe kroki. Należy zarejestrować swój wjazd w urzędzie gminy i zgłosić powrót w odpowiednim rejestrze. Dzięki temu ZUS będzie mógł wznowić wypłaty świadczenia wychowawczego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]