Rząd wprowadza zasadę zero tolerancji. Będą kary [20.08.2023]

Podróżując różnymi środkami transportu kolejowego, niezależnie od tego, czy są to Tanie Linie Kolejowe, droższe Pendolino czy Szybka Kolej Miejska, możemy natknąć się na towarzystwo, które często sprawia kłopoty innym podróżnym oraz załodze. Władze postanowiły zareagować stanowczo i ogłosiły, że takie zachowania mają się skończyć.

Fot. Kraków w Pigułce

Już istniejące przepisy, w szczególności Artykuł 15 Prawa Przewozowego, mówią, że podróżni muszą stosować się do zasad porządkowych. Jednak problemem jest skuteczność stosowania tych przepisów.

Z informacji na stronie Prawo.pl wynika, że zaplanowano nowelizację przepisów, która będzie surowo karć wszelkie zachowania zakłócające porządek. Kluczowe zmiany dotyczą tego, kto będzie mógł interweniować: nie tylko funkcjonariusze policji, ale również Straż Ochrony Kolei, Straż Gminna i Miejska, a nawet Żandarmeria Wojskowa będą mogli działać w takich sytuacjach. Jeśli pasażer odmówi opuszczenia pociągu, zostanie nałożona na niego kara minimum 500 zł. W przypadku wyjątkowo chuligańskiego zachowania grzywna ma wynosić co najmniej 2 tys. zł.

Tak jest obecnie

Kodeks Karny ma dwa artykuły, które regulują te kwestie:

  • Artykuł 115 § 20 definiuje czyn „chuligański” jako „zachowanie demonstracyjne naruszające porządek publiczny lub wyrażające brak szacunku dla osoby uczestniczącej w zgromadzeniu publicznym”.
  • Artykuł 142 przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3 dla osoby, która stosuje przemoc wobec innej osoby lub grozi jej użyciem przemocy w celu zastraszenia wielu osób lub w inny sposób rażąco narusza porządek publiczny.

Kodeks Wykroczeń natomiast reguluje mniej poważne przestępstwa niż Kodeks Karny. Zachowania, które można uznać za „chuligańskie”, mogą być traktowane jako wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. Kary za wykroczenia są zwykle lżejsze niż za przestępstwa i mogą obejmować kary grzywny, kary nagany lub kary ograniczenia wolności.

Problem jest jednak z egzekwowaniem tych przepisów. Dlatego rząd chce znowelizować przepisy w celu lepszego ich przestrzegania.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]