600 złotych dla wybranych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [21.08.2023]

Dodatkowe wsparcie finansowe przewidziane jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w lokalnym urzędzie pracy, które podejmują inicjatywę zatrudnienia na własną rękę lub na podstawie rekomendacji urzędu.

Fot. Pixabay

Są dwa główne warunki, które kwalifikują do otrzymania tego wsparcia:

  1. Bezwzględne prawo do otrzymania zasiłku dla osoby bezrobotnej, która z własnej inicjatywy znalazła zatrudnienie lub inną formę pracy.
  2. Rekomendacja do pracy w niepełnym wymiarze godzin przez urząd pracy, gdzie wynagrodzenie jest niższe od minimalnej stawki.

Kwota wsparcia zależy od indywidualnych okoliczności:

  • W sytuacji, gdy osoba dobrowolnie rozpoczyna pracę i ma prawo do zasiłku, wsparcie wynosi do 50% kwoty zasiłku i jest przyznawane przez połowę okresu uprawnień do zasiłku.
  • Gdy praca jest podjęta na podstawie rekomendacji urzędu, wsparcie wynosi różnicę między minimalnym wynagrodzeniem a faktycznym otrzymywanym wynagrodzeniem, jednak nie więcej niż 50% kwoty zasiłku, przez cały okres uprawnień do zasiłku.

Aby skorzystać z tego wsparcia, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie pracy z potwierdzeniem podjęcia pracy.

Jest jednak kilka sytuacji, kiedy wsparcie nie przysługuje:

  • Przy podjęciu pracy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych lub stanowisk finansowanych z Funduszu Pracy.
  • W przypadku zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna.
  • Przy pracy za granicą dla zagranicznego pracodawcy.
  • Jeśli osoba korzysta z urlopu bezpłatnego.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]